phỏm ta la - Click để nhập và nhận 388K

phỏm ta la
Bạch Kính
Huân luyện nghiệp vụ
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ nhà riền khu vực Quận 1
Bạch Kính
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ tại Long An
Bạch Kính
Thực hiện dịch vụ bảo vệ tại công ty may Khu Công Nghiệp Tài Lộc Thành Phố Thủ Đức
Bạch Kính
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình tại Quận 3
Bạch Kính
Kiểm tra xe chở chất thải ra ngoài tại Khu Công Nghệ Cao
Bạch Kính
Kiểm tra hệ thống kênh thoát nước tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3 cùng với nhà thầu Fujita
Bạch Kính
Đón lãnh đạo Thành Phố Hồ Chí Minh vào thăm đơn vị tại Khu Công Nghệ Cao